Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Jubileumactie 10 jaar Stichting De Friesland

Om te vieren dat Stichting De Friesland 10 jaar bestond, organiseerden we in 2022 de jubileumactie 10 jaar Stichting De Friesland. Met deze actie ondersteunden we lokale vitaliteitsprojecten.

Iedereen met een idee om de vitaliteit in zijn of haar dorp of wijk in Friesland te verbeteren, kon een aanvraag indienen. Ook aanvragen voor initiatieven gericht op preventie en de ontmoeting tussen mensen wilden wij graag ontvangen.

Onder andere de volgende projecten ontvangen financiële steun:

Project dans/muziek en creatief in De Miente Gorredijk

Het aanbieden van een structureel programma ter ondersteuning van het langer thuis wonen. In dit programma wordt ingezet op het behoud en het verbeteren van de zelfredzaamheid en eigen regie door o.a. het vergroten van sociale contacten en het aanbieden van persoonsgerichte activiteiten en ondersteuning (dans, muziek en schilderen). Er zijn zowel deelnemers van de dagbestedingen als bewoners/omwonenden in De Miente.

Sportroute Tolhuispark Dokkum

Tijdens Corona is er een gratis toegankelijke sportroute opgezet in het Tolhuispark in Dokkum. Er is veel animo voor deze sportroute. Daarom start de tweede fase van dit project. Alle houten palen worden vervangen door duurzame RVS palen met daarop de oefeningen en een aanpassing van de route naar aanleiding van feedback.

Onbeperkt eropuit met de Zonnebloemfiets

De Zonnebloem wil in Friesland een aantal fietsen aanschaffen waarop mensen die in een rolstoel zitten, vervoerd kunnen worden. Zonnebloemdeelnemers én andere mensen met een lichamelijke beperking of verminderde mobiliteit kunnen zo naar buiten en genieten van de natuur. Het fietsen draagt bij aan de vitaliteit van de deelnemer en de vrijwilliger en biedt sociaal contact en gezelligheid. Op de lange termijn is de verwachting dat de fietsritjes ook bijdragen aan het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid onder gebruikers van de fiets.

Koken met ouders in Leeuwarden

In Bilgaard wordt onder leiding van een professionele kok wekelijks gezond gekookt met ouders, waarna er wordt gegeten. Ieder half jaar starten er 2 nieuwe groepen met ouders. De insteek is dat ouders gezond, lekker en voor een klein budget leren koken. Daarnaast verbindt samen koken en eten.

 • Aanschaf van een Thera trainer met scherm als aanvulling op de beleeftuin van een locatie van Talant

 • Trainingsmiddelen en AED voor de Reddingsbrigade in Heerenveen

 • Het aanleggen van een Jeu de boulesbaan in Bolsward

 • Buitenfitness toestellen in Warten

 • De Buurthaven:
  voor een ontmoetingsplek in Haulerwijk, gericht op het stimuleren van onderling sociaal contact

 • Alleen Thuis nu Samen:
  mensen bij elkaar brengen en eenzaamheid doorbreken door diverse activiteiten te organiseren in Kollumerzwaag/Veenklooster voor ensen van 65 jaar en ouder

 • Social Sofa Doarpskeamer Akkrum/Nes:
  mensen bij elkaar brengen door gezamenlijk een bank te mozaïeken

 • KinderCoaching met paarden:
  kinderen met een laag zelfbeeld hun talenten laten ontdekken met behulp van een pony

 • Wijkorkest – mensen uitnodigen om samen muziek te maken

 • Een gelukkiger en gezonder Friesland:
  40 mensen ondersteunen bij het vormgeven van hun leven d.m.v. individuele coaching en themabijeenkomsten, gericht op de 6 pijlers van positieve gezondheid

 • Stichting 058 Samen Sterk: Gezonde Voeding Verbindt:
  als onderdeel van het bevorderen van een gezonde leeftstijl een kookboek maken, het onderhouden van een moestuin en samen eten in de wijk

 • Beweegparken Stiens:
  het leveren van een bijdrage voor de realisatie van drie beweegplekken

 • Bloeizone Fryslân Estafette:
  een estafette van activiteiten (3 weken) in 10 Friese Bloeizones

Over Stichting De Friesland jubileumactie 10 jaar
We zijn opgericht na de fusie tussen De Friesland en Achmea. Hierbij hebben we een aantal schenkingen gekregen waarmee we de zorg en vitaliteit van Friese inwoners  willen verbeteren. We ondersteunden projecten zoals ‘Dans op recept’ voor mensen met Parkinson. Maar ook lokale projecten kunnen het verschil maken om de zorg en vitaliteit te verbeteren. Daarom organiseren we speciaal dit jaar een jubileumactie voor lokale ideeën die de vitaliteit en zorg beter maken.