Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Stichting De Friesland bestaat 10 jaar

Al 10 jaar investeren wij in vernieuwing in de zorg. We ondersteunen projecten die gezondheid, vitaliteit en ontmoeting tussen mensen verbeterd. Dit is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We blikken terug op de afgelopen 10 jaar én kijken vooruit.

Domeinoverstijgend loket

Het domeinoverstijgend loket is een loket waarbij men terecht kan met vragen die op het snijvlak liggen van de verschillende zorgwetten.
Medewerkers van dit loket denken mee als niet duidelijk is vanuit welke wet de benodigde zorg of ondersteuning het beste geboden kan worden.
NB inmiddels kan ook de Friese burger contact opnemen met het loket.

Dokter Appke

Dokter Appke is een app waar je je gezondheidsvragen kunt stellen aan een verpleegkundige via de chatfunctie en kunt beeldbellen met een huisarts. Bijvoorbeeld ’s avonds, in het weekend, tijdens het werk of op vakantie in het buitenland. Deze dienst biedt ook een alternatief als je tijdelijk geen eigen huisarts hebt of deze niet beschikbaar is.

Bewegen werkt

Bewegen Werkt: een bewezen effectieve interventie van 12 weken die gemeenten kunnen inzetten voor een groep uitkeringsgerechtigden. Het programma richt op zowel gezondheid als op participatie op de arbeidsmarkt en heeft als doel om uit te stromen richting duurzaam werk.

Familiebenadering bij dementie

Casemanagers dementie worden opgeleid om volgens een passende methodiek het gesprek te voeren met families met een patiënt met dementie. Het familiesysteem wordt in kaart gebracht om te spreken over het bieden van hulp en ondersteuning om overbelasting bij de mantelzorger op een later moment te voorkomen.

Handscan

De handscan is een apparaat dat de reumatoloog kan ondersteunen om patiënten met reumatoïde artritis efficiënter en nog beter te kunnen monitoren.

Millennial Training voor Studenten

Het bieden van een training op een hogeschool gericht op het bevorderen van psychisch welzijn en het voorkomen van psychische klachten door het aanmoedigen van spannende dingen dóen in kleine stapjes (‘vooruitstruikelen genoemd’), leren van elkaar, vergroten van veerkracht en op een gebalanceerde manier omgaan met uitdagingen van de huidige tijd (bijvoorbeeld social media, ervaren druk op studie).

Indiveo

Met Indiveo worden patiënten op eenvoudige manier, digitaal en beeldend geïnformeerd over aankomend onderzoek, ziektebeelden en behandelingen middels zogenaamde ‘Divi’s’. Medische informatie wordt eenvoudig in beeld uitgelegd, waardoor de informatie beter beklijft.

Vitale Vereniging

Deelnemers van 6 verenigingen uit Friese steden/dorpen worden 12 weken lang intensief begeleid richting een gezondere leefstijl. Zij werken zowel aan hun persoonlijke doelen als aan die van hun vereniging (of dorp of wijk).

Hacklab

Hacklab richt zich op (veelal) jonge talenten die buiten het schoolsysteem of werk (dreigen) te vallen. Zij krijgen bij Hacklab de kans om nieuwe ICT-vaardigheden te leren en relevante werkervaring op te doen om zo te kunnen participeren in de maatschappij.