Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Raad van Toezicht

De rol van de Raad van Toezicht is met name het spreken over beleid en vervolgens het toetsen van dit beleid en goedkeuring geven aan de door het bestuur vastgestelde projecten.

De Raad van Toezicht komt minimaal drie maal per jaar bijeen. Per vergadering is een vast bedrag beschikbaar gesteld als honorering voor de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • De heer  R. Swart
  • Mevrouw T. Roersma
  • Mevrouw G. Sijtsma