Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Stichting De Friesland

Stichting De Friesland heeft als doel om initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid in de meest brede zin te stimuleren. Zorgvernieuwing dus! We zien de noodzaak om structurele verbeteringen ten behoeve van de kwaliteit van zorg te stimuleren. Dit is van zeer groot maatschappelijk belang en houdt de zorg nu en in de toekomst betaalbaar voor iedereen. Daarom geven wij zorg-vernieuwende projecten een financiële impuls én kans om tot bloei te komen.

Stichting De Friesland is in 2011 ontstaan naar aanleiding van de fusie met Achmea. De Friesland Zorgverzekeraar heeft bij deze fusie schenkingen ontvangen waarmee initiatieven, innovatie en zorg-vernieuwende ontwikkelingen gestimuleerd kunnen worden. De financiële middelen die de stichting ter beschikking heeft staan los van premiegelden en komen zorginnovaties 100% ten goede.