Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

European Sports for all Games – Preparation Programma 2018

Sporten en bewegen zit in ons bloed, in ons hart. In het bijzonder onze traditionele sporten: daar zijn we trots op. Deze Friese trots reikt verder dan alleen onze provinciegrenzen. Sport brengt ons samen in de wereld, in Europa, in Nederland en in Friesland.

Sport verbindt ons, maakt ons gezonder en zorgt dat we beter in ons vel zitten. In 2018 kwamen deze drie pijlers samen tijdens de European Sports for All Games.

Het event European Sports for all Games
Vijf dagen zien en ervaren van traditionele sporten en spelen uit 20 verschillende landen. Er is aangesloten bij de bestaande traditionele evenementen van de Friese sporten die elk jaar in de provincie Friesland plaatsvinden. O.a. de PC Franeker (kaatsen), het Skûtsjesilen op de Friese wateren en het Fries Kampioenschap Fierljeppen. De European Sports for all Games bestaat uit het Preparation Programm waarvoor ondersteuning van Stichting De Friesland is ontvangen. 

Waarom een Preparation programm?  

Voorafgaand en tijdens de Games richten we ons op doelgroepen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te bewegen:

– in beweging brengen van sociale integratie van (eenzame) ouderen

– integratie en uitbreiding mogelijkheden sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking

– meedoen van kansarme kinderen/kansarme wijken

– integratie en participatie van vluchtelingen/statushouders 

Wat heeft het Preparation programm opgeleverd? 

Ouderen

 • Meer dan 1000 ouderen zijn in beweging gekomen 
 • Walking football is succesvol opgenomen bij 12 voetbalclubs in Friesland (per 01-11-18)
 • De samenwerking met KNVB Noord, SC Cambuur, SC Heerenveen, Ouderenfonds en Sport Fryslân is voortgezet. Vanuit deze samenwerking blijven we ook in 2019 meer amateur verenigingen informeren en helpen om met walking football te starten.  
 • MBvO docenten en buurtsportcoaches maken blijvend gebruik van het materiaal om shuffleboard te spelen bij de lessen en activiteiten voor ouderen. Sport Fryslân beheert het materiaal. 
 • De gemeente Smallingerland (Drachten) heeft zelf een mat aangeschaft om nog meer clinics en lessen shufflboard te verzorgen. 
 • De Nederlandse shuffleboard assisation is in oprichting.  
 • Ruim tien MBvO docenten/spelbegeleiders zijn opgeleid om shuffleboard lessen te geven.

Mensen met een beperking

 • Meer dan 500 mensen met een handicap zijn in beweging gekomen. 
 • Shuffleboard is opgenomen in het activiteitenaanbod van Talant, de grootste zorg- en ondersteuningsaanbieder voor mensen met een verstandelijke handicap. Sport Fryslân blijft promotie maken en zorgt voor het beheer van het shuffleboard materiaal.
 • De gemeente Smallingerland (Drachten) heeft zelf een mat aangeschaft om nog meer clinics en lessen shufflboard te verzorgen. 
 • De Nederlandse shuffleboard assisation is in oprichting.  
 • Het G-zeilen is als categorie structureel opgenomen in het wedstrijdschema van de Sneekweek, een uniek feit in de 85 jarige geschiedenis van dit evenement. In 2019 en volgende jaren worden door Sport Fryslân in samenwerking met de Koninklijke Watersportvereniging Sneek kennismakingscursussen G-zeilen georganiseerd ter voorbereiding op deelname aan de Sneekweek. 
 • De open dojo dagen met speciale aandacht voor deelnemers met een fysieke handicap krijgen een vervolg in 2019. De samenwerking tussen de verschillende zelfverdedigings- en vechtsportaanbieders wordt voortgezet. 
 • Tien docenten/trainers hebben de workshop ‘marterial arts gehandicapten’ gevolgd. Zij kunnen deelnemers met een beperking zelf instrueren en begeleiden. 

Aandachtswijken/kinderen

 • Het vernieuwde skatepark is een succes, dagelijks beoefenen jongeren hun hobby en ontmoeten zij elkaar. 
 • De skatevereniging is blij met hun nieuwe thuisbasis en pakt de Big Meet op als jaarlijks skatefestijn. 
 • Het inzetten van Wout Zijlstra en zijn zoon bij de clinics Highlandgames waren van toegevoegde waarde voor de leerlingen van de basisscholen en bij de kindervakantieweken.

Nieuwkomers/Statushouders: Nije Friezen

 • Voetbal blijft een sport waar iedereen aan mee kan doen.
 • De betrokkenheid van SC Cambuur en SC Heerenveen is een goede stimulans.
 • De maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen om statushouders kansen te geven.
 • De inzet van begeleiders uit de eigen doelgroep werkt positief. 

Hoe nu verder? 

Veel van de activiteiten uit het Preparation Programma zijn geborgd en hebben een structurele plek gekregen in programma’s van de verschillende organisaties. 

De games hebben gezorgd voor een positieve uitstraling van de provincie Fryslân en haar cultuursporten. Tijdens de eerstvolgende wereldgames (i.v.m. Corona verplaatst naar 2021) wordt nadrukkelijk gesproken om deze Europese variant te continueren. Doel is om de Friese sporten en traditionele spelen een blijvend podium te bieden en de koppeling te maken om meer mensen in beweging te brengen.

Meer informatie?
Lees dan hier verder.