Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

School als werkplaats

School als werkplaats bestaat sinds 2010 op het Friesland College als samenwerkingsverband met de Friese gemeenten, instellingen uit de (jeugd)zorg- en hulpverlening en zorgverzekeraar De Friesland.
Financieel werd het project gesteund door Stichting De Friesland.

Het doel van de samenwerking is problemen van de studenten ‘buiten school’ in een vroeg stadium te herkennen, om de studenten zo goed mogelijk op school te kunnen begeleiden. Dit moet leiden tot minder vroegtijdige schoolverlaters en minder doorverwijzing naar externe lichte en zwaardere zorg.

De start speelde zich af in een periode van grote schooluitval. De gemeente Leeuwarden en het Friesland College vonden elkaar in het idee om in plaats van de student naar de hulpverlening te geleiden, dit proces om te draaien en een multidisciplinair team jeugdhulpverleners de school in te halen. Zij hoopten hiermee het aantal vroegtijdige schoolverlaters actief terug te dringen. De gemeente Leeuwarden had hiermee al eerder – in 2008 – een begin gemaakt door hulpverleners in te zetten die op school de studenten ontmoetten. De achterliggende gedachte hierbij was dat de school een werkplaats is, de plek waar studenten de gewenste hulp en ondersteuning krijgen.

In het project haakten al snel Verslavingszorg Noord-Nederland en MEE aan. Jeugdzorg, Fier en de GGD volgden. Naast de gemeente zijn nu elf organisaties betrokken. De School als werkplaats-hulpverleners werken preventief. Is bij een student sprake van problemen, dan wordt School als werkplaats ingezet dat afhankelijk van de behoefte licht pedagogische ondersteuning biedt tot intensievere begeleiding. De student of diens docent kunnen het initiatief nemen, maar de School als werkplaats-hulpverlener kan dit eveneens doen. Omdat de hulpverlener zo dichtbij is op school. Vraagt de student makkelijker hulp als dat nodig is. Voor docenten betekent het samenwerkingsverband dat zij de weg naar advies, hulp en ondersteuning makkelijker kunnen vinden. De School als werkplaats-hulpverleners zijn regelmatig in de klassen aanwezig en zijn dus voor beide partijen makkelijk aanspreekbaar.

Meer informatie vindt u hier.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen