Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Citydeal

Citydeal Inclusieve Stad is maatwerk leveren.

‘Eerst de mens, dan de systemen. Maak maatwerk eenvoudig mogelijk.’ Dit zijn de uitgangspunten van het project City Deal, Inclusieve Stad.

Doel van het project is dat burgers beter mee kunnen doen in de maatschappij, door ondersteuning te bieden aan mensen met een hulpvraag op het snijvlak van de Wmo, Zvw en Wlz.
Ook als de meest geëigende ‘oplossing’ voor deze vraag niet past binnen de reguliere mogelijkheden. In plaats van te kijken wat binnen de systemen mogelijk is, wordt in dit project onderzocht welke doorbraak nodig is om een huishouden een stap vooruit te helpen.

Online huisarts via Dr. Appke

Voor een snel antwoord op een medische vraag.  Dokter Appke is een bestaande dienst waar je gezondheidsvragen kunt stellen aan een verpleegkundige via de chat functie. In de nieuwe dienst kun je daarnaast online spreken met een huisarts via beeldbellen. Bijvoorbeeld ’s avonds, in het weekend, tijdens het werk of op vakantie in het buitenland. […]

Lees meer

Burger/patiënt en Fries zorglandschap

Vanuit dit project zorgt men ervoor dat burgers geïnformeerd worden over de veranderingen in de Friese zorg en dat het patiëntperspectief hier in wordt meegenomen.

Lees meer

Veilige verbinding huisartsen en gebiedsteams

Een groeiende groep inwoners heeft problemen om zich staande te houden in deze complexe maatschappij en voelt zich hierdoor ‘ziek’. Zij bezoeken daarom (regelmatig) de huisarts. In de meeste gevallen is het sociaal domein de instantie die deze personen verder kan helpen. Een snelle, juiste verwijzing is dan van belang. Dit project betreft een pilot […]

Lees meer

Hacklab

Hacklab is een initiatief om jongeren uit hun isolement te halen en nieuwe kansen te bieden met cybersecurity. Men richt zich op jonge talenten die buiten bestaande schoolsystemen (dreigen) te vallen. Zij krijgen op deze manier de kans nieuwe ICT-vaardigheden te leren en relevante werkervaring op te doen. Dit project richt zich op uitbreiding van […]

Lees meer

Basisbegeleidingsmodel gehandicaptenzorg

Er is een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld wat bijdraagt aan een vereenvoudiging van bestaande modellen in de gehandicaptenzorg. Dit model is gericht op alle betrokkene rondom de cliënt en heeft onder andere als doel een betere samenwerking tussen zorg en familie. Dit project richt zich op de implementatie van het basisbegeleidingsmodel. Meer informatie vindt u hier

Lees meer