Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Citydeal

Citydeal Inclusieve Stad is maatwerk leveren.

‘Eerst de mens, dan de systemen. Maak maatwerk eenvoudig mogelijk.’ Dit zijn de uitgangspunten van het project City Deal, Inclusieve Stad.

Doel van het project is dat burgers beter mee kunnen doen in de maatschappij, door ondersteuning te bieden aan mensen met een hulpvraag op het snijvlak van de Wmo, Zvw en Wlz.
Ook als de meest geëigende ‘oplossing’ voor deze vraag niet past binnen de reguliere mogelijkheden. In plaats van te kijken wat binnen de systemen mogelijk is, wordt in dit project onderzocht welke doorbraak nodig is om een huishouden een stap vooruit te helpen.

  Heeft u een vraag?
Bel: 06 20 94 30 89