Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Gezonde nieren Friesland

Gezonde Nieren is een gezondheidsprogramma dat de zorg voor chronische nierschade (CNS) patiënten verbetert.

Het betreft een multidisciplinaire werkwijze die de huisarts, nefroloog en apotheker gezamenlijk implementeren. Samen willen zij de eerste-/anderhalvelijns zorg voor patiënten met CNS verbeteren en de juiste zorg op de juiste plek organiseren.

Het programma Gezonde Nieren beoogt om CNS in een vroeg stadium te detecteren, te monitoren en zo nodig te kunnen acteren/behandelen om zo achteruitgang van het ziektebeeld te voorkomen. Nierpatiënten die te laat in beeld van de zorgprofessional komen of onvoldoende worden gemonitord, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, verkeerd medicatiegebruik, progressie van achteruitgang van de nierfunctie en in sommige gevallen zelfs nierfalen waardoor patiënten (tijdelijk) moeten dialyseren.

Meer informatie over Gezonde nieren leest u hier
Het magazine Leef publiceerde dit artikel over dit project.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen