Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Projecten

Hieronder een overzicht van (zorg)projecten die we ondersteunen. Benieuwd naar de voortgang van projecten die we in het verleden ondersteund hebben? Lees meer op de pagina voortgang projecten.

Sociaal Goud app

Dit project bevordert het contact tussen jongeren en ouderen. Ouderen voelen zich minder eenzaam wanneer er regelmatig een jongere over de vloer komt. Daarnaast helpt het de oudere langer zelfredzaam te zijn door op een laagdrempelige manier een jongere te kunnen vragen voor een klusje. Aan de andere kant kunnen jongeren zo een zakcentje bijverdienen […]

Lees meer

Flexibele interface GGZ

In dit project wordt een instrument ontwikkeld dat ingezet kan worden voor gepersonaliseerde behandeling en diagnostiek in de GGZ. Naast symptomen wordt ook de context en positieve ervaringen en leefstijlfactoren in kaart gebracht.Hiermee wil men zorgen voor meer zelfregie bij de patiënt en een effectievere behandeling. Kijk voor meer informatie op de website.

Lees meer

Citydeal

Citydeal Inclusieve Stad is maatwerk leveren. ‘Eerst de mens, dan de systemen. Maak maatwerk eenvoudig mogelijk.’ Dit zijn de uitgangspunten van het project City Deal, Inclusieve Stad. Doel van het project is dat burgers beter mee kunnen doen in de maatschappij, door ondersteuning te bieden aan mensen met een hulpvraag op het snijvlak van de […]

Lees meer

In ieder mens zit een mens

Herstel voor ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening Dit project is gericht op ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurige zorg vraagt. Het doel is om in Friesland 4 ontmoetingsplekken te creëren waar deze ouderen een door henzelf vormgegeven plezierige en zinvolle dag door kunnen brengen. Welzijn staat hierbij voorop.

Lees meer

LongWacht

LongWacht is een telemonitoringsprogramma voor COPD patiënten. Volgens afgesproken frequentie (protocol) krijgt de patiënt, die hiervoor door een longarts van Sionsberg is geselecteeerd, een vragenlijst voorgelegd. De ingevulde vragenlijsten worden door een verpleegkundige beoordeeld. Bij een verhoogd risico op exacerbatie wordt contact opgenomen met de patiënt om de mogelijke maatregelen te bespreken, ter voorkoming van […]

Lees meer