Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Pilots Praktijkleren in leerwerkbedrijven

Alliade onderzoekt in dit project in pilots op zes locaties, verdeeld over Friesland, hoe de invulling van Praktijkleren in leerwerkbedrijven ontwikkeld kan worden zodat dit voor de lange termijn toekomstbestendig is.

Praktijkleren is het halen van het praktijkdeel van een MBO-diploma. Er zijn geen theorielessen.
Het is bedoeld voor mensen die (nog) niet in staat zijn een MBO-diploma op niveau 1 te halen maar wel mogelijkheden hebben om een praktijkdeel (een werkproces) van het diploma te halen.
Zo wordt de kans op werk vergroot.

Deelnemers aan de pilot zijn mensen die arbeidsvermogen hebben of de potentie hebben om dat te ontwikkelen.
Zij starten met Praktijkleren in speciale leerwerk-bedrijven en werken toe naar een praktijkverklaring; een branche-erkend getuigschrift vanuit het MBO. Hiermee wordt het perspectief op duurzaam werk vergroot.
De deelnemers worden zo optimaal ondersteund in hun ontwikkeling en bij het maken van stappen op de Participatieladder.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen