Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Proeftuin Dementie Friesland

Een beter leven met dementie mogelijk maken, dat is het doel van de Proeftuin Dementie Friesland. Er is relatief veel aandacht voor de diagnose van dementie, de zoektocht naar medische oplossingen en voor de kwaliteitsdiscussie in de verpleegzorg aan het eind van de rit. Maar veruit de langste periode van het dementieproces wonen mensen met deze aandoening gewoon thuis. Wat zich al die jaren achter de voordeur afspeelt, was tot nu toe nauwelijks bekend. En dat terwijl mensen steeds langer thuis blijven wonen en het toch al forse aantal mensen met dementie toeneemt.

Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en antropologe Anne-Mei The sloeg de handen ineen met bestuurder Roelof Jonkers en mantelzorger/veranderkundige Liz Cramer van de KwadrantGroep. Samen concludeerden zij dat alleen de mensen om wie het ging – dus mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals die er over de vloer kwamen –konden vertellen welke verborgen tragiek er eigenlijk speelde achter al die voordeuren. De volgende stap zou zijn om te kijken welke behoeften aan zorg en ondersteuning hier daadwerkelijk leefden.

 

proeftuin-dementie-friesland-2

 

Lees hier meer over de Proeftuin Dementie Friesland.


Samantha Drost over haar rol als maatje voor mensen met dementie (artikel uit het e-zine)

Het project Proeftuin Dementie wil het leven met dementie dragelijker maken. Stichting De Friesland draagt bij aan verschillende onderdelen van dit initiatief. Een van de onderdelen is Kammeraat (Fries voor kameraad); een maatje voor thuiswonende mensen met dementie. Samantha Drost is zo’n Kammeraat.