Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

SmartAlert

SmartAlert
Doel van het project SmartAlert is het vergroten van de eigen regie vergroten bij mensen met een stemmingsstoornis met behulp van de app SmartAlert.

Een stemmingsstoornis staat doorgaans niet op zichzelf, in de meeste gevallen volgt er na enige tijd een terugval. Om zo’n terugval te herkennen en mogelijk te voorkomen wordt er binnen GGZ Friesland gebruikt gemaakt van de Smartphone app Smart Alert. De app maakt gebruik van de reeds door de smartphone geregistreerde data zoals belgedrag, sociale mediagedrag en het activiteitenpatroon. Smart Alert herkent op basis van de verzamelde data gedragspatronen en geeft een melding bij afwijkende patronen die mogelijk duiden op een verandering in het ziektebeeld.
Dit project richt zich op het beter integreren van de app in de reguliere behandeling bij de patiënten met een stemmingsstoornis.

Meer over SmartAlert leest u hier.