Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje

In dit project worden jongeren in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gemotiveerd om aan een gezonde leefstijl te werken.

Het gaat om het bewust maken van hun toekomstperspectief en hoe een gezonde leefstijl daar onderdeel van moet zijn. Er wordt een methodiek ontwikkeld die aansluit bij de transformatiegedachte (samen met en voor jongeren) en bijdraagt aan het verbeteren van de leefstijl van jongeren. De preventieve werkwijze gericht op bewegen en vitaliteit wordt ingezet door het jongerenwerk in verschillende gemeentes.

Dit spoor is een aanvulling (een 4e spoor) op het project in Hurdegaryp waar jongeren (14-30 jaar) uit Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen werken aan een eigen doel en gemotiveerd worden de regie te nemen over hun toekomst. De bestaande 3 sporen zijn gericht op werk/stage; school (uitval of geen keuze kunnen maken) en persoonlijke ontwikkeling (weerbaarheid/netwerk opbouwen)

De beoogde resultaten van het Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje

 • Minimaal 150 jongeren doen tijdens hun deelname aan ’t Stationnetje actief mee aan ‘het spoor’ sport & gezondheid.
 • Minimaal 40 jongeren schrijft zich na afronding ‘van het spoor’ in bij een sportclub/vereniging.
 • 60% deelnemers beoordeelt zijn eigen leefstijl na afronding van het traject positiever.
 • Het aanbod van ’t Stationnetje wordt in de projectperiode uitgebreid met minimaal 1-wekelijkse sportactiviteit die inzet op gezondheidsstimulering en het vergroten van de leefbaarheid voor jongeren, vrijwilligers en medewerkers.
 • 70% van de jongeren en medewerkers halen de norm voor gezond bewegen aan het eind van het project.
 • Ontwikkelen van een methodiek die aansluit bij preventief jongerenwerk dat sport & gezondheid als middel inzet om tot toekomstperspectief te komen.
 • Het Verwey Jonker instituut doet onderzoek naar de effecten van dit project i.o.v. het Oranjefonds.

De volgende concrete acties worden uitgevoerd om het doel te bereiken

 • Jongeren mee laten denken en inzetten als ambassadeur.
 • Uitbreiden van de samenwerking met sportverenigingen en sportclubs
 • Een sportkundige inzetten met ervaring in het sociaal domein om sport als middel tot toekomstperspectief te realiseren.
 • Het project is gebaseerd op preventie van (zware)leefstijl problematiek bij jongeren met of zonder risicofactoren
 • Het gaat obesitas en overgewicht tegen en gebruik van middelen zoals drank, tabak en drugs.
 • Het helpt het verbeteren van de mentale gezondheid. De kwaliteit van leven neemt toe onder jongeren.
 • De ervaring vanuit ’t Stationnetje is dat deelnemers minder uren specialistische zorg van GGZ of Zorgboerderij nodig hebben omdat ze zich beter voelen.

Meer informatie vind je op hun website.
Volgen via Instagram kan ook!

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen