Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Vitale Regio Fryslân

Het programma Vitale Regio Fryslân is in 2016 gestart met als doel om de vitaliteit van inwoners te verbeteren door projecten te starten, gericht op gezondheid en gedrag én om diverse preventieactiviteiten beter op elkaar af te stemmen.

De Friesland en GGD Fryslân hebben samen met gemeenten de handen ineengeslagen voor een integrale benadering op het gebied van preventie. Vitale Regio werd ingericht om samen met stakeholders en partners toe te werken naar Friesland als meest vitale regio in welzijn, gezondheid en samenredzaamheid.


In totaal zijn in acht Friese gemeenten projecten opgezet, gericht op lokale vraagstukken rond preventie. Inmiddels is het programma afgerond. In Friesland wordt verder samengewerkt aan een gezonde en vitale regio onder andere binnen de Friese Preventieaanpak (FPA). Vanuit de FPA wordt gewerkt aan een goede gezondheid en gelukkig leven met gelijke kansen voor iedereen. Er wordt ingezet op het nog meer bundelen van kennis en ervaring én het maken van verbinding.

Meer weten? Lees dan het magazine met inspirerende interviews en de opbrengsten van het programma Vitale Regio Fryslân.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen