Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Wetsus

Binnen het thema ‘Advanced Waste Water Treatment, AWWT’ werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan hightech natuurkundige, scheikundige en biotechnologische processen om vervuilt water te reinigen en geschikt te maken voor gebruik als drinkwater, voor hergebruik in de industrie, of voor veilige lozing op het oppervlaktewater.

  • Uit onderzoek blijkt dat medicijnresten lastig uit afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie Riool Water Zuiverings Instalatie’s (RWI’s ) is onvoldoende uitgerust om deze stoffen af te breken;
  • De aanwezigheid van antibiotica en antibiotica resistente bacteriën in afvalwater zorgen voor de bevordering en verspreiding van resistentie, wat een gevaar voor de volksgezondheid op kan leveren;
  • Daarnaast zijn medicijnresten in het oppervlaktewater niet gewenst vanuit het oogpunt van rinkwatervoorziening.

Ga direct naar de website van Wetsus