Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Disclaimer

Stichting De Friesland behoudt altijd het recht de website, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Stichting De Friesland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden op de website staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens ontleend worden. De inhoud van de website wordt wanneer relevant vernieuwd.

Stichting De Friesland maakt op de website – indien van toepassing – gebruik van content van MedicInfo. Deze content bevat slechts vrijblijvende algemene informatie voor het brede publiek zonder enige garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de inhoud ervan terwijl deze informatie in geen geval bestemd – noch geschikt is als enige vorm van (medisch) advies en/of enige vorm van aanzet tot enige handeling anders dan het eventueel raadplegen van een arts.

Gebruik voor eigen risico

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Stichting De Friesland aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. Stichting De Friesland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinkt en/of ingeframed.

Directe of indirecte schade

U kunt informatie verkrijgen via deze website. Stichting De Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is eigendom van Stichting De Friesland en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Schriftelijke toestemming

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting De Friesland de inhoud van de website en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.