Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Privacy statement Stichting De Friesland

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wilt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van uw project? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij vragen van de aanvrager namens de organisatie de volgende persoonsgegevens: naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens geeft u zelf aan ons door.

Wij gebruiken ook cookies

U leest in ons cookiebeleid wat cookies zijn, welke soorten cookies wij plaatsen en hoe wij met cookies omgaan. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen
 • bij toekenning een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • datum en samenvatting van telefoongesprekken welke wij met u voeren
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Stichting De Friesland is verantwoordelijk

Stichting De Friesland is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Dit is maximaal 7 jaar na afronding van het contact. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen
 • uw gegevens laten verwijderen
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  • Geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens

Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur ons een brief of mail ons. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Stichting De Friesland
T.a.v. Projectsecretaris
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden
info@stichtingdefriesland.nl

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 26 februari 2019.