Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Procedure indienen van een aanvraag

Stichting De Friesland en het Innovatiefonds stimuleren initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid in de meest brede zin. We zien de noodzaak om structurele verbeteringen voor de kwaliteit van zorg te stimuleren. Dit is van groot maatschappelijk belang en houdt de zorg nu en in de toekomst betaalbaar voor iedereen.

Stichting De Friesland

Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Friesland is nauw verbonden met De Friesland Zorgverzekeraar en heeft als statutair doel haar uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang voor het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid. De stichting houdt als primaire werkgebied Noord Nederland aan en beoogt niet het maken van winst.

Procedure voor het indienen van een aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een eventuele financiering van een project? Dan is de procedure als volgt:

Procedure Stichting

Stap 1: Check de voorwaarden

Lees de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

Stap 2: Doe de Quickscan

Doe de Quickscan en beoordeel zelf of uw projectaanvraag in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning vanuit Stichting De Friesland.

Stap 3: Vul het aanvraagformulier in

Blijkt uit de quickscan dat uw projectaanvraag in aanmerking komt voor financiële ondersteuning vanuit Stichting De Friesland, dan nodigen we u graag uit om het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar info@stichtingdefriesland.nl. Zodra wij het aanvraagformulier hebben ontvangen ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging met daarin tevens de vervolgstappen en tijdsplanning.

Stap 4: Beoordeling van uw aanvraag

De Commissie van Stichting De Friesland neemt uw aanvraag in behandeling. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. U ontvangt na de besluitvorming schriftelijk bericht.

Stap 5: Toekenning of afwijzing van uw aanvraag

Afwijzing

In een situatie waarin er sprake is van een groot aantal aanvragen en de financiële middelen van Stichting de Friesland en het Innovatiefonds beperkt zijn, moet het bestuur prioriteiten stellen. Wordt uw projectaanvraag afgewezen? U ontvangt schriftelijk bericht van ons, inclusief de reden van afwijzing.

Toekenning

U ontvangt schriftelijk bericht als wij uw projectaanvraag accepteren. Dan vragen wij u akkoord te gaan met onze voorwaarden. Wij volgen uw project met belangstelling. Wij willen weten hoe het met uw project gaat en of u het geld conform de aanvraag besteed. Daarom levert u bij ons voortgangsrapportages conform daarvoor gestelde termijnen aan.

Uw project evalueren

Er zijn meerdere evaluatiemomenten. De tussenevaluatie laat de voortgang van uw project zien. De eindevaluatie geeft een adequaat verslag van de gehele projectperiode. We willen vooral weten hoe het is gegaan, of er knelpunten waren en of het eindresultaat is zoals verwacht. De momenten waarop u bovengenoemde rapportages moet aanleveren, leggen wij schriftelijk vast.

Wij beoordelen de stukken

Per goedgekeurde rapportage keren we een, vooraf afgesproken, deel van het toegekende bedrag uit. Het bedrag dat u niet hebt of niet conform de aanvraag hebt besteed, moet u terugbetalen. Zo kunnen wij het geld weer besteden aan andere projecten.
Na afloop van het project stuurt u ons daarom een financiële eindverantwoording en controleverklaring van de accountant.