Procedure indienen van een aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een eventuele financiering? Dan is de procedure als volgt:

Stap 1: Check de voorwaarden

Lees de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

Stap 2: Doe de Quickscan

(geldt niet voor kleinschalige initiatieven)

Met de Quickscan beoordeelt u zelf of uw aanvraag in aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning vanuit Stichting De Friesland. Blijkt uit de quickscan dat uw aanvraag bij Stichting De Friesland niet in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag? Wellicht biedt een van de aan Zilveren Kruis gelieerde stichtingen wel mogelijkheden.

Stap 3: Vul het aanvraagformulier in

Blijkt uit de quickscan dat uw projectaanvraag in aanmerking komt voor financiële ondersteuning vanuit Stichting De Friesland, dan nodigen we u graag uit om het aanvraagformulier projecten (pdf, 1449 kb) te downloaden, in uw eigen omgeving op te slaan, in te vullen en samen met een projectplan en begroting te sturen naar info@stichtingdefriesland.nl. Zodra wij de stukken hebben ontvangen ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging met daarin tevens de vervolgstappen en tijdsplanning.

Wilt u een aanvraag doen voor een kleinschalig initiatief?

Gebruik dan het aanvraagformulier kleinschalige initiatieven (pdf, 973 kb). Dit formulier kunt u downloaden, opslaan in uw eigen omgeving, invullen en sturen naar info@stichtingdefriesland.nl.

Stap 4: Beoordeling van uw aanvraag

De Commissie van Stichting De Friesland neemt uw aanvraag in behandeling. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door het bestuur. Zij komen hiervoor vier keer per jaar bij elkaar. U ontvangt na de besluitvorming schriftelijk bericht.

Stap 5: Toekenning of afwijzing van uw aanvraag

Afwijzing

In een situatie waarin er sprake is van een groot aantal aanvragen en de financiële middelen van Stichting De Friesland beperkt zijn, moet het bestuur prioriteiten stellen. Wordt uw projectaanvraag afgewezen? U ontvangt schriftelijk bericht van ons, inclusief de reden van afwijzing.

Toekenning

U ontvangt schriftelijk bericht als wij uw aanvraag toekennen. Dan vragen wij u akkoord te gaan met onze voorwaarden. Wij volgen uw project met belangstelling. Wij willen weten hoe het met uw project gaat en of u het geld conform de aanvraag besteedt. Daarom levert u bij ons voortgangsrapportages op de daarvoor afgesproken momenten aan.

Uw project evalueren

Er zijn meerdere evaluatiemomenten. In de tussenevaluatie beschrijft u de voortgang van uw project. De eindevaluatie is een verslag van de gehele projectperiode. We willen vooral weten hoe het is gegaan, of er knelpunten waren en of het eindresultaat is zoals verwacht. De momenten waarop u de rapportages aanlevert, staan in de brief die u na de toekenning ontvangt.

Wij beoordelen de stukken

Per goedgekeurde rapportage keren we een vooraf afgesproken, deel van het toegekende bedrag uit. Het bedrag dat u niet of niet conform de aanvraag hebt besteed, moet u terugbetalen. Zo kunnen wij het geld weer besteden aan andere projecten. Na afloop van het project stuurt u ons daarom een financiële eindverantwoording en controleverklaring van de accountant. Een controleverklaring (pdf, 98 kb) is nodig als het maximaal toegekende bedrag meer dan € 50.000,- bedraagt.