Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Thema’s

Stichting De Friesland ondersteunt innovatieprojecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg èn leven. We richten ons op projecten die tegemoet komen aan ons aandachtsgebied vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid. Hierin ligt onze focus voor 2019 en 2020 op de thema’s beweging en voeding en projecten op regionaal/gemeentelijk niveau waarbij de ‘juiste zorg op de juiste plaats’ centraal staat.

Uitgangspunten projecten

Innovatieve projecten die in aanmerking willen komen voor onze (financiële) steun, sluiten aan op onderstaande uitgangspunten.

Het project:

  • realiseert een positief en merkbaar verschil voor de Friese burger en is gericht op zelfmanagement en het beklijven van vaardigheden.
  • draagt bij aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid
  • is óf gericht op thema voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.
  • is vernieuwend en niet medicaliserend.
  • draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid.
  • is onderscheidend ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage sociaal economische status (SES).
  • het project is (op den duur) blijvend in te passen in de samenleving.

Naast bovenstaande punten, moeten de projecten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voeding en beweging

Voldoende beweging en gezond eten zijn belangrijke elementen voor een vitale levensstijl. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit kan verschillende oorzaken hebben. We dagen u uit om vernieuwende project ideeën in te dienen rond deze thema’s. Het liefst projecten die gericht zijn op de doelgroep jeugd en mensen met een lage sociaal economische status.

Projecten op regionaal gemeentelijk niveau

Mensen die zorg ontvangen hebben vaak te maken met de verschillende domeinen in de zorg. We willen de integrale zorg bevorderen, zodat we onze Friese burgers de juiste zorg op de juiste plaats kunnen bieden. We dagen u uit project ideeën in te dienen die domein overstijgend zijn door actieve samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld zorgverleners en gemeenten.

Project indienen

Werkt u aan een innovatief project, passend binnen ons aandachtsgebied vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid en een van bovenstaande thema’s? En wilt u onze steun? Bekijk hier onze voorwaarden en doe de quickscan om te kijken of uw project in aanmerking komt voor onze bijdrage.