Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Thema’s

Stichting De Friesland steunt vernieuwende projecten en initiatieven die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. De projecten/initiatieven die wij steunen, richten zich op een van de onderstaande thema’s en leveren altijd concrete resultaten op voor inwoners van Friesland.


Stichting De Friesland biedt verschillende mogelijkheden voor financiële steun:

  • Projectfinanciering
    Voor vernieuwende projecten met impact die passen bij onze thema’s en voorwaarden. De resultaten zijn concreet en gericht op Friese burgers.

  • Kleinschalige initiatieven
    Een bijdrage voor buurtgerichte en lokale activiteiten gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen voor een kwetsbare doelgroep of de mienskip. 

  • Programmafinanciering
    Financiële ondersteuning voor geplande en toekomstige initiatieven met resultaten gericht op gezondheid en preventie van grote groepen burgers. Relevante, domeinoverstijgende partijen uit de regio werken in een brede coalitie (maatschappelijke organisaties, bewoners en overheid) op een programmatische aanpak samen aan doelen voor meerdere jaren. De focus ligt op innovatie, systeemdoorbraken en grootschalige samenwerking.

Bekijk hier onze voorwaarden en doe de quickscan om te kijken of uw project in aanmerking komt voor onze bijdrage.