Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Thema’s

Stichting De Friesland steunt innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. Het project dat gesteund wordt, heeft concrete resultaten voor burgers en is gericht op Vitaliteit of Zelf & samenredzaamheid. Hierbij zijn ‘Zorg veilig thuis’, preventie, de ontmoeting tussen burgers en domeinoverstijgende verbinding belangrijke elementen.

Zorg veilig thuis

Als mensen zorg nodig hebben, is het van belang dat men deze in een vertrouwde omgeving krijgt. Dat kan door de zorg dichtbij te leveren, maar ook door de inzet van digitale middelen. We steunen graag projecten die op deze manier bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

Voeding & Bewegen

Voldoende beweging en gezonde voeding dragen bij aan een vitale leefstijl. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook kan het verschillende oorzaken hebben. Heeft u een vernieuwend idee dat bijdraagt aan meer beweging of gezonde(re) voeding? Gericht op de doelgroep jeugd en mensen met een lage sociaal economische status? We ontvangen uw projectaanvraag graag.

Juiste zorg op de juiste plaats

Mensen die zorg ontvangen, hebben vaak te maken met verschillende instanties en ingewikkelde wetgeving. We willen de integrale zorg bevorderen, zodat de Friese burger de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. We dagen u uit project(ideeën) in te dienen die domeinoverstijgend zijn, waarbij er actieve samenwerking is met onder andere zorgverleners en/of gemeenten.

Project indienen

Werkt u aan een innovatief project dat aansluit bij onze thema’s? En wilt u onze steun? Bekijk dan hier onze voorwaarden en doe de quickscan om te kijken of uw project in aanmerking komt voor onze bijdrage.