Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Projecten

Hieronder een overzicht van (zorg)projecten die we ondersteunen. Benieuwd naar de voortgang van projecten die we in het verleden ondersteund hebben? Lees meer op de pagina voortgang projecten.

Positieve gezondheid De Skulp

De Skulp is een inloopcentrum voor leven met en na kanker met locaties in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden. Mensen met kanker en hun naasten kunnen hier terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning en verwerking. In De Skulp willen ze het concept Positieve Gezondheid implementeren. Positieve Gezondheid […]

Lees meer

Domeinoverstijgend loket

In 2021 is zorgverzekeraar De Friesland gestart met een domeinoverstijgend loket. Een loket waarbij alle wijk- en gebiedsteams van de Friese gemeenten terecht kunnen met vragen die op het snijvlak liggen van de verschillende zorgwetten. Medewerkers van dit loket denken mee als niet duidelijk is vanuit welke wet de benodigde zorg of ondersteuning het beste […]

Lees meer

Dag!enDoen! in Fryslân

Het project implementeert de methodiek Dag!enDoen! in 12 Friese gemeenten met lokale welzijnsorganisaties die met elkaar samenwerken.  Dag!enDoen! laat via een app burgers (veelal ouderen) dagelijks zien wat er aan activiteiten is in de eigen gemeente met de mogelijkheid op het laatste moment nog aan te melden, vervoer te regelen en evt. een maatje dat […]

Lees meer

Bewegen Werkt in Friesland

In Nederland ontvangen bijna 1,6 miljoen mensen voor hun AOW-leeftijd een uitkering.Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de bijstand. Vanuit de bijstand hebben mensen met gezondheidsproblemen een kleinere kans om uit te stromen richting duurzaam werk.Dit project richt zich op zowel gezondheid als op participatie op de arbeidsmarkt. Er zijn 10 […]

Lees meer

Millennial Training voor Studenten

In dit project wordt een training ontwikkeld voor en door studenten van NHL Stenden (onder supervisie van docenten), gericht op het voorkomen van ernstige psychische problemen. Het gaat om een training gericht op het vergroten van veerkracht, minder psychische klachten te ervaren, het zelfbeeld te verbeteren en te leren op een gebalanceerde manier met social […]

Lees meer