Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Projecten

Onderstaande zorgprojecten ondersteunen wij vanuit Stichting De Friesland.

Dans op Recept

Dans op Recept biedt een laagdrempelig en passend dansaanbod, geschikt voor mensen met Parkinson. Het brengt mensen met Parkinson bij elkaar en het leert hen op een culturele en informele manier hun lichaam beter te gebruiken waardoor ze mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast zorgt het er ook voor dat zij met hun mantelzorgers weer […]

Lees meer

In ieder mens zit een mens

Herstel voor ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening Dit project is gericht op ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurige zorg vraagt. Het doel is om in Friesland 4 ontmoetingsplekken te creëren waar deze ouderen een door henzelf vormgegeven plezierige en zinvolle dag door kunnen brengen. Welzijn staat hierbij voorop.

Lees meer

Een rookvrije start voor ieder kind

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Heerenveen* heeft een werkgroep opgericht om een gezamenlijk zorgpad te ontwikkelen voor (aanstaande) ouders die roken.Met dit project willen zij bereiken dat meer paren stoppen met roken, meer kinderen rookvrij geboren worden en rookvrij kunnen opgroeien. * In dit Verloskundig Samenwerkingsverband werken eerstelijns verloskundigen in de omgeving van het ziekenhuis, de medewerkers […]

Lees meer

Citydeal

Citydeal Inclusieve Stad is maatwerk leveren. ‘Eerst de mens, dan de systemen. Maak maatwerk eenvoudig mogelijk.’ Dit zijn de uitgangspunten van het project City Deal, Inclusieve Stad. Doel van het project is dat burgers beter mee kunnen doen in de maatschappij, door ondersteuning te bieden aan mensen met een hulpvraag op het snijvlak van de […]

Lees meer

LongWacht

LongWacht is een telemonitoringsprogramma voor COPD patiënten. Volgens afgesproken frequentie (protocol) krijgt de patiënt, die hiervoor door een longarts van Sionsberg is geselecteeerd, een vragenlijst voorgelegd. De ingevulde vragenlijsten worden door een verpleegkundige beoordeeld. Bij een verhoogd risico op exacerbatie wordt contact opgenomen met de patiënt om de mogelijke maatregelen te bespreken, ter voorkoming van […]

Lees meer

Improve (GGZ kosteneffectiviteit)

Binnen dit project wordt de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van psychiatrische behandelingen binnen het Nederlandse Zorgsysteem onderzocht. Meer informatie over het project Improve lees je hier.

Lees meer

Vitale regio Friesland

Het project wil de vitaliteit van burgers verbeteren door aandacht voor positieve gezondheid en gedrag. Met de overtuiging dat dit zichtbaar gaat bijdragen aan het verminderen van de zorg/maatschappelijke kosten, het verbeteren van productiviteit en zelfredzaamheid van de burger waarmee interventies gericht op preventie zichzelf terug gaan verdienen. Dit project is een initiatief van de GGD […]

Lees meer

SmartAlert

Doel van het project SmartAlert is het vergroten van de eigen regie vergroten bij mensen met een stemmingsstoornis met behulp van de app SmartAlert. Een stemmingsstoornis staat doorgaans niet op zichzelf, in de meeste gevallen volgt er na enige tijd een terugval. Om zo’n terugval te herkennen en mogelijk te voorkomen wordt er binnen GGZ […]

Lees meer

Sociaal Goud

Sociaal Goud heeft als doel om met innovatieve diensten en producten het welzijn van ouderen te bevorderen. Door hun sociale netwerken (weer) op te bouwen en in stand te houden wil men de eenzaamheid verminderen, waardoor de ouderen minder een beroep doen op zorgverlening. Vanuit het Sociaal Goud Lab zal men in dit project met […]

Lees meer

Flexibele interface GGZ

In dit project wordt een instrument ontwikkeld dat ingezet kan worden voor gepersonaliseerde behandeling en diagnostiek in de GGZ. Naast symptomen wordt ook de context en positieve ervaringen en leefstijlfactoren in kaart gebracht.Hiermee wil men zorgen voor meer zelfregie bij de patiënt en een effectievere behandeling.

Lees meer

Sociaal Goud app

Dit project bevordert het contact tussen jongeren en ouderen. Ouderen voelen zich minder eenzaam wanneer er regelmatig een jongere over de vloer komt. Daarnaast helpt het de oudere langer zelfredzaam te zijn door op een laagdrempelige manier een jongere te kunnen vragen voor een klusje. Aan de andere kant kunnen jongeren zo een zakcentje bijverdienen […]

Lees meer

Reducept

In dit project wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van een applicatie die bijdraagt aan de toepasbaarheid van een virtual realitytherapie (VR). Deze omvat pijneducatie en pijnoefeningen die effectief zijn gebleken in het verminderen van pijn. Het doel van de therapie is om chronischepijn te verminderen zonder gebruik te maken van medicatie of chirurgie. Lees meer […]

Lees meer

Friese klankverwerving Speakaboo

Speakaboo is een app waarmee logopedisten op speelse wijze de klankverwerving bij meertalige kinderen in kaart brengen. Binnen dit project wordt een Friese versie van de app ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de Friese klankverwerving zodat logopedisten kennis verkrijgen die nodig is voor het opstellen van een realistisch behandelplan. Het is een hulpmiddel om Friese […]

Lees meer

Online huisarts via Dr. Appke

Voor een snel antwoord op een medische vraag.  Dokter Appke is een bestaande dienst waar je gezondheidsvragen kunt stellen aan een verpleegkundige via de chat functie. In de nieuwe dienst kun je daarnaast online spreken met een huisarts via beeldbellen. Bijvoorbeeld ’s avonds, in het weekend, tijdens het werk of op vakantie in het buitenland. […]

Lees meer

Handscan

Dit project is gericht op het efficiënter en beter monitoren van patiënten met reumatoïde artritus met behulp van een handscan. In dit project wordt onderzocht hoe de handscan ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk van de reumatologen om een doelmatigere reumazorg te realiseren. Meer informatie hierover vindt u hier

Lees meer

Basisbegeleidingsmodel gehandicaptenzorg

Er is een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld wat bijdraagt aan een vereenvoudiging van bestaande modellen in de gehandicaptenzorg. Dit model is gericht op alle betrokkene rondom de cliënt en heeft onder andere als doel een betere samenwerking tussen zorg en familie. Dit project richt zich op de implementatie van het basisbegeleidingsmodel. Meer informatie vindt u hier

Lees meer

Hacklab

Hacklab is een initiatief om jongeren uit hun isolement te halen en nieuwe kansen te bieden met cybersecurity. Men richt zich op jonge talenten die buiten bestaande schoolsystemen (dreigen) te vallen. Zij krijgen op deze manier de kans nieuwe ICT-vaardigheden te leren en relevante werkervaring op te doen. Dit project richt zich op uitbreiding van […]

Lees meer

Veilige verbinding huisartsen en gebiedsteams

Een groeiende groep inwoners heeft problemen om zich staande te houden in deze complexe maatschappij en voelt zich hierdoor ‘ziek’. Zij bezoeken daarom (regelmatig) de huisarts. In de meeste gevallen is het sociaal domein de instantie die deze personen verder kan helpen. Een snelle, juiste verwijzing is dan van belang. Dit project betreft een pilot […]

Lees meer

Burger/patiënt en Fries zorglandschap

Vanuit dit project zorgt men ervoor dat burgers geïnformeerd worden over de veranderingen in de Friese zorg en dat het patiëntperspectief hier in wordt meegenomen.

Lees meer

Sûne Mûle

Het project Sûne Mûle van de Hanzehogeschool Groningen heeft als doel het verbeteren van de dagelijkse mondverzorging en daarmee het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in de provincie Friesland. Met een gezonde mond blijft je lijf langer gezond. Maar goed tandenpoetsen is voor kwetsbare ouderen vaak moeilijk. Het project Sûne mûle wil de […]

Lees meer