Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Projecten

Hieronder een overzicht van de (zorg)projecten die we ondersteunen:

•             Kleinschalige initiatieven

•             Project- en programmafinanciering

Benieuwd naar de voortgang van projecten die we in het verleden ondersteund hebben? Lees meer op de pagina voortgang projecten.

Kleinschalige initiatieven

Samen koken Dit initiatief richt zich op de inwoners van gemeente Heerenveen met een lagere sociaal economische status. Deelnemers koken met elkaar een gezonde maaltijd binnen een beperkt budget en krijgen advies over een gezondere leefstijl. Door samen te koken komen deelnemers uit hun sociaal isolement en ontmoeten ze elkaar in een ongedwongen, sociale omgeving.Hier […]

Lees meer

Dorpsondersteuner in de Trynwâlden

In de Trynwâlden (7 dorpen ten noordoosten van Leeuwarden) start een pilot met een dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner houdt zich bezig met de organisatie van informele zorg, legt verbindingen tussen het sociaal en medisch domein, staat dorpsbewoners bij in relaties met zorgorganisaties en gemeente en/of zet zich in voor versterking van het verenigingsleven en organisatie van […]

Lees meer

Ontmoetingsplekken dementie

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Het duurt vaak lang voordat mensen met dementie en hun mantelzorgers op zoek gaan naar ondersteuning. Bovendien past de beschikbare ondersteuning niet altijd goed bij de behoeftes van deze mensen.Het doel van dit project van Amaryllis is om ontmoetingsplekken te ontwikkelen in 2 wijken in Leeuwarden die […]

Lees meer

Leeuwarden Oost

Leeuwarden Oost is een 20-jarig programma dat zich inzet om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Leeuwarden Oost maakt deel uit van twintig stedelijke gebieden in Nederland die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en […]

Lees meer

Dans op recept

Dans op Recept biedt een laagdrempelig en passend dansaanbod, geschikt voor mensen met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel of chronische pijn.Vanuit de overtuiging dat dansen op een positieve manier bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Het dansen brengt mensen bij elkaar en het leert hen op een culturele en informele manier hun lichaam beter […]

Lees meer