Dorpsondersteuner in de Trynwâlden

In de Trynwâlden (7 dorpen ten noordoosten van Leeuwarden) start een pilot met een dorpsondersteuner.

De dorpsondersteuner houdt zich bezig met de organisatie van informele zorg, legt verbindingen tussen het sociaal en medisch domein, staat dorpsbewoners bij in relaties met zorgorganisaties en gemeente en/of zet zich in voor versterking van het verenigingsleven en organisatie van sociale activiteiten. Het doel van deze pilot is het verstevigen van de lokale, sociale basis. De dorpsondersteuner doet dit samen met vrijwilligers, de ‘Ferbiners’.

De Dorpsondersteuner ondersteunt en stimuleert informele hulp en het netwerk aan contacten om zo het welzijn van de burger te vergroten en het beroep op professionele hulp te verminderen. Hij/zij is een onafhankelijke spin in het web met veel contactmomenten in de regio met burgers, zorgprofessionals, welzijnsorganisaties en informele zorg.

Naast kennis van wet- en regelgeving in de zorg beschikt de dorpsondersteuner ook over kennis van de omgeving. Met vragen op het gebied van bijvoorbeeld administratieve ondersteuning, ziekenhuisvervoer, hulp in de tuin, deelname aan activiteiten etc kunnen inwoners ook bij hem/haar terecht.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen