Leeuwarden Oost

Leeuwarden Oost is een 20-jarig programma dat zich inzet om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Leeuwarden Oost maakt deel uit van twintig stedelijke gebieden in Nederland die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Met dit programma wil men problemen vroegtijdig en meer integraal oppakken om de armoede te doorbreken. De ambitie is dat de bewoners van Leeuwarden Oost (bestaande uit de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen) een goede kwaliteit van leven ervaren en perspectief hebben op leren, werk, wonen en gezondheid.

Om dit te realiseren wordt samengewerkt met 50 partijen op diverse terreinen. Een onafhankelijk programmabureau organiseert de samenhang. Stichting De Friesland steunt de volgende onderdelen van dit programma in Leeuwarden Oost:

  • Scoren voor gezondheid
  • Gezinslab Skills Garden
  • Het onafhankelijk programmabureau.

Meer informatie over dit programma vindt u op de site van Leeuwarden Oost.

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen