Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Doelstelling

Stichting De Friesland heeft als doel: het financieren van initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid meer in het bijzonder in het kerngebied van Divisie De Friesland Zorgverzekeraar, welke onder meer voorkomt uit de onderlinge waarborgmaatschappij De Friesland Zorgverzekeraar U.A. te Leeuwarden, en welke initiatieven in overwegende mate direct of indirect ten goede komen aan de verzekerden van de andere zorgverzekeringsbedrijven binnen Eureko/Achmea. De oprichting van de stichting is gebeurd met de bedoeling dat gelden die ter beschikking worden gesteld aan de stichting uitsluitend worden besteed in het algemeen belang ten behoeve van de vermelde doelen van de stichting. De stichting beoogt niet het maken van winst.