Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Bestuur

Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting De Friesland is nauw verbonden met zorgverzekeraar De Friesland en heeft als statutair doel haar uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang ten behoeve van het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Stichting De Friesland houdt als primaire werkgebied Noord Nederland aan en beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur van de stichting kent 2 bestuurders: de heer S. Hofenk en mevrouw G. Fijneman.

De heer S. Hofenk
Mevr. G.  Fijneman