Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Steun voor zorgvernieuwing

Om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland goed blijft, is het nodig de zorg steeds te verbeteren en te vernieuwen. Vernieuwing in de zorg leidt tot betere kwaliteit en tot meer zelfregie van mensen. Bovendien helpt innovatie de zorg betaalbaar en laagdrempelig te houden. Daarom ondersteunen wij vernieuwende zorgprojecten met een financiële bijdrage.

De projecten die wij steunen:

  • Zorgen voor een structurele verbetering van de kwaliteit van zorg en leven.
  • Passen binnen ons aandachtsgebied vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid.
  • Realiseren concrete resultaten voor onze Friese inwoners.

Lees meer over onze thema’s en de voorwaarden.

Meer weten over Stichting De Friesland en waarom wij innovatie stimuleren? Bekijk hieronder de video.

Over ons

Ons statutair doel is om ons uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang voor het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Wij hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

–          Ons vermogen komt zorginnovaties 100% ten goede.

–          Ons werkgebied is Noord Nederland, en in het bijzonder Friesland

–          Geen winstoogmerk.

We zijn in 2011 ontstaan door de fusie met Achmea. De Friesland Zorgverzekeraar heeft bij deze fusie schenkingen ontvangen waarna de stichting is opgericht om zorg-vernieuwende ontwikkelingen te kunnen stimuleren. Onze financiële middelen staan los van premiegelden van De Friesland Zorgverzekeraar.

Het RSIN (fiscaal) nummer van Stichting De Friesland is 823083731.