Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Steun voor zorgvernieuwing

Om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland goed blijft, is het nodig de zorg steeds te vernieuwen. Daarmee verbetert de kwaliteit van zorg én het leven van mensen.
Bovendien blijft de zorg door vernieuwing betaalbaar. Voldoende redenen voor ons om projecten die hieraan werken te stimuleren door ze financieel te ondersteunen.

We vinden het van groot belang dat de projecten die steun aanvragen een structurele verbetering van de kwaliteit van zorg realiseren voor de Friese burger. Lees meer over onze thema’s en de voorwaarden.

In de film leggen we graag uit wie we zijn.

E-zine

Magazine Stichting De Friesland.

Over ons

Ons statutair doel is om ons uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang voor het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Wij hebben de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

–          Ons vermogen komt zorginnovaties 100% ten goede.

–          Ons werkgebied is Noord Nederland, en in het bijzonder Friesland

–          Geen winstoogmerk.

We zijn in 2011 ontstaan door de fusie met Achmea. De Friesland Zorgverzekeraar heeft bij deze fusie schenkingen ontvangen waarna de stichting is opgericht om zorg-vernieuwende ontwikkelingen te kunnen stimuleren. Onze financiële middelen staan los van premiegelden van De Friesland Zorgverzekeraar.

Het RSIN (fiscaal) nummer van Stichting De Friesland is 823083731.