Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Stichting De Friesland

Wij ondersteunen vernieuwing en innovatie in de zorg. Innovaties zijn nodig om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. Maar ook om de zorg betaalbaar te houden. Daarom geven we zorgvernieuwende projecten de gelegenheid om tot bloei te komen door hen financieel te ondersteunen. De projecten die we steunen zorgen voor een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor klanten en inwoners in Noord-Nederland.

E-zine 5-jarig bestaan Stichting De Friesland

We bestaan vijf jaar en daar staan we met dit speciale digitale magazine graag bij stil. U leest in dit magazine waar we als stichting voor staan en welke resultaten we met elkaar bereikt hebben. We kunnen niet alle projecten ‘aan het woord’ laten. Daarom lichten we zes projecten uit. De direct betrokkenen vertellen over hun ervaringen. Veel leesplezier met ons speciale magazine.

Over ons

Ons statutair doel is om ons uit schenkingen opgebouwde vermogen uitsluitend te besteden in het kader van het algemeen belang ten behoeve van het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin. Onze stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

We hebben als werkgebied Noord Nederland, en in het bijzonder Friesland, en we beogen het maken van winst niet.

Wij zijn nauw verbonden met De Friesland Zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning is het belangrijk dat uw aanvraag past bij onze thema’s, voldoet aan onze voorwaarden en aan de specifieke ANBI criteria. Hier leest u alles over onze thema’s en voorwaarden.

Het RSIN (fiscaal) nummer van Stichting De Friesland is 51094509.