Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Voortgang projecten

Reducept

Reducept is een digitale therapie voor mensen met langdurige pijnklachten, waarbij Virtual Reality training wordt gecombineerd met online e-health. Het doel van Reducept is om de 1.5 miljard mensen die wereldwijd lijden aan chronische pijn te voorzien van belangrijke standaardzorg: Pijn leren begrijpen en zelf te leren verminderen, zonder medicatie of ingrepen. Reducept wordt op […]

Lees meer

In je Uppie

In je Uppie biedt groepsgesprekken voor ouderen, begeleid door een vrijwillige gespreksleider. Het gespreksthema kan van alles zijn: vriendschap, rouw of troost. Ouderen kunnen in een veilige omgeving hun verhaal kwijt, voelen zich gehoord en gezien.In je Uppie is een initiatief van Up Het begon allemaal 5 jaar geleden in Ealtsjehiem, een wijkcentrum voor ouderen […]

Lees meer

Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje

In dit project worden jongeren in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gemotiveerd om aan een gezonde leefstijl te werken. Het gaat om het bewust maken van hun toekomstperspectief en hoe een gezonde leefstijl daar onderdeel van moet zijn. Er wordt een methodiek ontwikkeld die aansluit bij de transformatiegedachte (samen met en voor jongeren) en bijdraagt […]

Lees meer

Indiveo

Wat is Indiveo Met Indiveo worden patiënten op eenvoudige manier, digitaal en beeldend geïnformeerd over aankomend onderzoek, ziektebeelden en behandelingen middels zogenaamde ‘Divi’s’. De drempel om veel tekstuele informatie door te nemen wordt met Indiveo weggenomen. Medische informatie wordt eenvoudig in beeld uitgelegd, waardoor de informatie voor iedereen veel beter beklijft.

Lees meer

Vitale Regio Fryslân

Vitale Regio Fryslân was een provinciaal programma waarin 8 Friese gemeenten, GGD Fryslân en De Friesland zich hebben ingezet voor preventie en liep van 2016 tot en met 2021. Per gemeente werd er een project opgezet, met allemaal een eigen onderwerpen of doelgroep.Van een zorgpad voor kwetsbare zwangeren ten behoeve van een goede start voor […]

Lees meer