Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Indiveo

Wat is Indiveo

Met Indiveo worden patiënten op eenvoudige manier, digitaal en beeldend geïnformeerd over aankomend onderzoek, ziektebeelden en behandelingen middels zogenaamde ‘Divi’s’. De drempel om veel tekstuele informatie door te nemen wordt met Indiveo weggenomen. Medische informatie wordt eenvoudig in beeld uitgelegd, waardoor de informatie voor iedereen veel beter beklijft.

Patient weet wat hem/haar te wachten staat
Met Indiveo krijgt de patiënt een realistische voorstelling van wat hem/haar te wachten staat. Met Indiveo hoeft de medisch specialist, andere zorgverleners en het ondersteunende personeel minder tijd te besteden aan het telkens weer/repetitief uitleggen van diagnostisch onderzoek, ziektebeelden en behandelingen. 

Kortom: beter geïnformeerde patiënten en hogere patiënt-tevredenheid in minder tijd. Toename van kwaliteit én reductie van kosten. 

Kwaliteitsimpuls / patient-leadership

Met Indiveo wordt er op vele punten bijgedragen aan de kwaliteit van zorg.

1. Beeldende en begrijpelijke informatie voorziet in de behoefte om gesprekken tussen patiënten en zorgverleners beter te ondersteunen waardoor deze kwalitatief beter kunnen worden gevoerd.

2. Doordat de patiënt thuis informatie tot zich kan nemen, ontstaat een lerende situatie t.a.v. het inhoudelijke zorgproces.

3. Patiënt tevredenheid neemt toe.

4. Pilots wijzen uit dat het werkplezier van de zorgprofessional toeneemt omdat er meer tijd is voor de professional om gericht met de patiënt te praten over zijn/haar vragen of zorgen.

5. Met Indiveo staat de patiënt centraal door het informeren in te zetten om van patiënten te leren.

6. Meten van het gebruik van patiëntinformatie via statistische rapportages binnen Indiveo.

7. Integratie van Divi’s in patiënten portalen (MijnOmgeving van EPD) en medische apps.

Indiveo legt aankomende periode de focus op de volgende 4 gebieden:

1. Meer patiënten begrijpelijk informeren met Indiveo. Ziekenhuizen die Indiveo reeds gebruiken gaan meer Divi’s versturen aan hun patiënten en steeds meer ziekenhuizen gaan Indiveo gebruiken als tool om patiënten begrijpelijk te informeren.

2. Uitbreiden van de beeldende informatie: Divi’s. Indiveo zal in 2020 minimaal 100 nieuwe Divi’s produceren. Dat brengt het totaal op meer dan 300 Divi’s.

3. Integratie met EPD en apps: verder optimaliseren van reeds bestaande integratie mogelijkheden met EPD’s en verschillende medische applicaties, waardoor de begrijpelijke informatie nog toegankelijker wordt voor patiënten.

4. Uitbreiden van de praktijkcases waaruit blijkt dat Indiveo een financiële besparing biedt voor ziekenhuizen: verdienmodellen uit de praktijk

Meer weten over Indiveo?
Ga naar www.Indiveo.nl.