Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje

In dit project worden jongeren in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gemotiveerd om aan een gezonde leefstijl te werken.

Het gaat om het bewust maken van hun toekomstperspectief en hoe een gezonde leefstijl daar onderdeel van moet zijn. Er wordt een methodiek ontwikkeld die aansluit bij de transformatiegedachte (samen met en voor jongeren) en bijdraagt aan het verbeteren van de leefstijl van jongeren. De preventieve werkwijze gericht op bewegen en vitaliteit wordt ingezet door het jongerenwerk in verschillende gemeentes.

Dit spoor is een aanvulling (een 4e spoor) op het project in Hurdegaryp waar jongeren uit Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen werken aan een eigen doel en gemotiveerd worden de regie te nemen over hun toekomst. De bestaande 3 sporen zijn gericht op werk/stage; school (uitval of geen keuze kunnen maken) en persoonlijke ontwikkeling (weerbaarheid/netwerk opbouwen)

Stichting De Friesland heeft het project ‘Spoor sport & gezondheid ’t Stationnetje’ van begin 2020 tot begin 2022 financieel ondersteund.

Maar alle jongeren in de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel tussen de 14-28 jaar die doelen hebben om hun fitheid en gezondheid te verbeteren, kunnen bij ’t Stationnetje daarmee nog steeds aan de slag gaan. De projectmedewerkers coachen en ondersteunen de jongeren om van doel naar doen te gaan!

Op dit moment werken ± 80 jongeren aan doelen gericht op gezondheid. Uit ervaring blijkt dat met name de jongeren die weinig tot geen aandacht hadden voor hun gezondheid, na het doorlopen van deelname aan ’t Stationnetje zich bewuster, gezonder en gemotiveerder voelen. Gezondheid ligt hierbij niet alleen op het fysieke maar zeker ook op het mentale vlak.  

Meer informatie vind je op hun website.
Volgen via Instagram kan ook!

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen