Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Vitale Regio Fryslân

Vitale Regio Fryslân was een provinciaal programma waarin 8 Friese gemeenten, GGD Fryslân en De Friesland zich hebben ingezet voor preventie en liep van 2016 tot en met 2021.
Per gemeente werd er een project opgezet, met allemaal een eigen onderwerpen of doelgroep.
Van een zorgpad voor kwetsbare zwangeren ten behoeve van een goede start voor ieder kind tot aan dementie op het platteland.

In dit online magazine leest u hier meer over.

Het programma is afgerond.
In sommige gemeenten hebben de projecten een vervolg gekregen en is er gekeken naar de kansen voor de andere Friese gemeenten. Daarnaast is de samenwerking tussen de partners voortgezet en verder uitgebreid binnen de Friese Preventieaanpak. Binnen dit programma werken o.a. De Friesland, GGD Fryslân, Friese gemeenten en kennispartners samen aan een goede gezondheid en gelijke kansen voor iedereen in Friesland. Door te ‘weten wat werkt’, ‘delen wat werkt’ en ‘doen wat werkt’.
Vanuit de Friese Preventieaanpak wordt er samengewerkt over de gehele provincie heen en op verschillende thema’s. Dit gebeurt binnen coalities, maar ook op het online samenwerkingsplatform.

Meer informatie is te vinden op het samenwerkingsplatform of op de website van de Friese Preventieaanpak

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen