Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Dag!enDoen! in Fryslân

Het project implementeert de methodiek Dag!enDoen! in 12 Friese gemeenten met lokale welzijnsorganisaties die met elkaar samenwerken. 

Dag!enDoen! laat via een app burgers (veelal ouderen) dagelijks zien wat er aan activiteiten is in de eigen gemeente met de mogelijkheid op het laatste moment nog aan te melden, vervoer te regelen en evt. een maatje dat meegaat.

Lokaal wordt dagelijks een digitale activiteitenagenda uitgegeven. Door de eenvoudige aanmeldknop wordt vervoer geactiveerd en nemen mensen weer deel aan activiteiten, zoals beweeggroepen en sociale activiteiten en lezingen, etc. Het sociale netwerk wordt vergroot, mensen worden actiever, gezonder en minder eenzaam en gelukkiger.

Deelnemers die geen eigen device hebben krijgen van de welzijnsinstelling een tablet in bruikleen met uitleg van maatjes. Zij komen zo lang langs tot dat de deelnemer de tablet en app kan gebruiken (digitaal vaardig is).

Meer informatie leest u hier

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen