Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Domeinoverstijgend loket

In 2021 is zorgverzekeraar De Friesland gestart met een domeinoverstijgend loket. Een loket waarbij alle wijk- en gebiedsteams van de Friese gemeenten terecht kunnen met vragen die op het snijvlak liggen van de verschillende zorgwetten.

Medewerkers van dit loket denken mee als niet duidelijk is vanuit welke wet de benodigde zorg of ondersteuning het beste geboden kan worden. Of als niet duidelijk is hoe een passende oplossing kan worden gevonden voor een burger die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit alles zodat iemand zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit kan ook doordat de lijnen door dit loket kort zijn en er onderling regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de uitvoerders van de verschillende zorgwetten. Hiermee voorkom je dat problematiek verergert, met alle gevolgen van dien.

De Friesland wil het komende jaar het loket uitbreiden en ook openstellen voor zorgverleners en dienstverleners in de regio, bijvoorbeeld huisartsen , wijkverpleging en onafhankelijke cliëntondersteuning. In de fase hierna is het de bedoeling dat ook de Friese burger zelf contact op kan nemen met vragen.Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen