Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Familiebenadering bij dementie

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie/mantelzorgers van mensen met dementie.
Overbelasting komt veel voor. De diagnose dementie raakt de hele familie, praktisch en emotioneel.

Casemanagers dementie worden in dit project opgeleid om de Care Mapping methodiek toe te passen en het familiegesprek te voeren. Casemanagers dementie leren families – waar iemand dement is – zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Daarnaast wordt onderzocht wat de opbrengsten van Care Mapping en het Familiegesprek zijn, voor families die te maken krijgen met dementie. Met Care Mapping wordt het familiesysteem in kaart gebracht.

Tijdens het familiegesprek worden wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorgsituatie besproken om zo te komen tot een optimale inzet van informele en formele zorg (wat kan/wil men zelf, waar is professionele zorg nodig) om zo overbelasting te voorkomen.