Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Familiebenadering bij dementie

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie/mantelzorgers van mensen met dementie.
Overbelasting komt veel voor. De diagnose dementie raakt de hele familie, praktisch en emotioneel.

Casemanagers dementie worden in dit project opgeleid om de Care Mapping methodiek toe te passen en het familiegesprek te voeren.
Met Care Mapping wordt het familiesysteem in kaart gebracht.
En tijdens het familiegesprek worden wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorgsituatie besproken om zo te komen tot een optimale inzet van informele en formele zorg (wat kan/wil men zelf, waar is professionele zorg nodig) om zo overbelasting te voorkomen.

Casemanagers dementie leren families – waar iemand dement is – om zo zelfredzaam mogelijk te zijn.
Daarnaast wordt onderzocht wat de opbrengsten van Care Mapping en het Familiegesprek zijn en wordt er met de betrokken organisaties een plan opgesteld voor een brede implementatie en borging.

Meer informatie leest u hier

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen