Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Mei inoar fit

Zelfstandige 65-plussers worden ondersteund en krijgen tools aangereikt om ervoor te zorgen dat ze een goede kwaliteit van leven kunnen behouden en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Groepen van 10-15 personen nemen gedurende 24 weken, 2 keer per week deel aan cognitieve fitness gecombineerd met valpreventie. Na afloop drinkt men gezamenlijk koffie of nuttigen ze een maaltijd.

Via een vast netwerk wordt deze integrale, structurele en preventieve aanpak ingezet. De focus ligt op ontmoeting en blijven bewegen in de eigen omgeving.

Het programma Mei inoar fit wordt momenteel gegeven in Berltsum en Kollum.Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen