Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

PGO Netwerk Noord

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app met informatie over jouw gezondheid.
Je maakt je eigen zorgnetwerk door hier je medische gegevens te verzamelen, te beheren en te delen met zorgaanbieders.
Zo kun je je eigen gezondheid managen.

Daarnaast draagt het bij aan een toekomstbestendige zorg. Door
meer preventie en zelfredzaamheid, (in)formele zorg wordt  ‘op de juiste plek’ geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder.

In dit project wordt gebouwd aan de infrastructuur voor een PGO en wordt een aantal use-cases gerealiseerd voor verschillende aandoeningen.
PGO’s kunnen pas goed tot ontwikkeling komen als zij professionele data van zorgaanbieders en eigen data van burgers (zelf ingevoerd, maar bijv. ook via wearables of slimme thuissystemen) aan elkaar kunnen verbinden.

Ook wordt in dit project gewerkt aan ontwikkeling en verspreiden van kennis over PGO’s bij burgers, bedrijven en studenten (via kennisinstellingen) zodat de ‘functionaliteit’ (lees Apps etc.) ook echt gebruik gaan worden.

*PGO Netwerk Noord is een programma dat door een gezamenlijk consortium van een groot aantal zorgaanbieders, Zorgbelang, kennisinstellingen en MKB-bedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe wordt uitgevoerd.

Meer informatie vindt u hier

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen