Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Spelenderwijs in beweging

Een project met een preventieve aanpak om beweegachterstand bij jonge schoolkinderen te voorkomen of vroeg te signaleren.

Door spel en beweging worden de kinderen fit, vaardig en het brein wordt juist gevormd voor een optimale ontwikkeling, waardoor kinderen minder leer- en gedragsuitdagingen op hun pad krijgen.
Bovendien is motorische vaardigheid op jonge leeftijd gerelateerd aan een lager BMI later.  

Kinderen tussen 2 en 7 jaar uit de gemeente De Fryske Marren worden in dit project uitgenodigd om meer te bewegen. Bestaande partijen werken samen en er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren.
Het project richt zich naast de kinderen ook op de ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten basisscholen, trainers bij sportverenigingen. Kortom, alle betrokkenen bij kinderen vanaf 2 jaar. Zij worden uitgenodigd om veel en veelzijdig te bewegen. De samenwerking tussen alle bij de opvoeding van het jonge kind betrokken partijen leidt tot samenhang in de aanpak.

Met deze pilot wordt een aanpak ontwikkeld om jonge kinderen op een eenduidige manier te helpen bij hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling waardoor zij zich beter voelen en minder problemen van fysieke en / of sociaal-emotionele aard ervaren op lange termijn. Deze aanpak is een blauwdruk voor andere Friese gemeenten.

Lees meer

Aanvraag indienen

Heeft u een vernieuwend (zorg)project en onze ondersteuning nodig? Check onze voorwaarden en dien de aanvraag in.

Aanvraag indienen